Posledn aktualizace :

22.9. 2011

Panoramatick prohldky

Menu
Tra? Praha - B?eclav
TOPlist

O Projektu

N?co mlo o projektu:
Tento projekt vznikl na za?tku ledna 2006. Tra? jsem za?al stav?t od P?erova Sm?r Huln, take prvn sek tto trati byl P?erov - Huln. Jako dal byl na ?ad? sek trati P?erov - Olomouc kter se mi poda?ilo dostav?t ke konci srpna.Stav?n kolej jsem nachvilku ponachal a za?al jsme zatrolejovvat stanice: ?kovice, Huln, ?st P?erova, ?st Olomouce, Brodek u P?erova, Grygov. Po sp?nm zatrolejovn n?kterch stanic jsem si oddechnul a za?al jsem stav?t krajinu v okol Olomouce a ?kovic. k datu 14.1. 2009 jsem se stavbou trati v Lup?nn, umperku a Otrokovicch. Krajina je hotov od Lup?nn a do Zb?ehu na Morav?, kousek v Post?elmov?, ?st lesa mezi ?ervenkou a Moravi?any a asi 1 km za Olomouc sm?r P?erov. Elektrifikace je hotov od Lup?nn a do 1/2 Zb?ehu, mezi ?ervenkou a Olomouc a m?kter seky i mezi Olomouc a Otrokovicemi.

13.4. 2010

Tra? se rozla o seky: P?erov - Hranice na Morav? a Lup?nn - T?ebovice v ?echch. sek P?erov - Hranice na morav? je z 50% elektrifikovn a stanice Hranice na Morav? z 20% elektrifikovna. Jinak se usilovn? pracuje na dalch secch trati Hranice na Morav? - Bohumn, Hranice na Morav? - ValMez. Nai gmaxci tak usilovn? pracuj na tvorb? relnch objekt?.

10.7. 2011

Stle pracuji na tvorb? krajiny ... pr?b?h stavby muete vid?t zde v galerii. Tak pracuji na relnch stavbch kter jsou postupn? zakomponovvny do krajiny a muete se na n? t?it v 5. aktializaci. Snam se o co nejreln?j stavbu proto, kdyby n?kdo m?l k dispozici n?jak pouiteln fotografie jak na textury budov nebo jen tak dokumenta?n fotografie at prosm pole na email: kubas.smekal(a)seznam.cz ... Mimo jin tak p?ipravuju r?zn reln scn?e.

Smekac - TPB tm

 
World's Top Web Hosting providers awarded and reviewed. Find a reliable green hosting service, read greengeeks review
Právě připojeni - hostů: 9 
Anketa
Lb se vm nov web ?
 
?etina (?esk republika)